Báo Cáo Thị Trường Nhà Ở Và Kinh Tế Hoa Kỳ 12/7/2020

Tỷ lệ thế chấp đạt mức thấp nhất trong lịch sử và các thông tin kinh tế khác.

  1. Số người thất nghiệp tăng thêm 1,31 triệu người
  2. Tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 18,1 triệu
  3. Số công việc có thể tạo ra tháng 4 là 5 triệu việc làm, tháng 5 là 5,4 triệu việc làm
  4. Tín dụng tiêu dùng tháng 5 giảm 5,3%, tín dụng quay vòng giảm 29%, tín dụng không quay vòng tăng 2,3%.
  5. Lãi xuất thế chấp vay mua nhà là 3.03% cố định 30 năm, đây là mức thấp trong lịch sử
  6. Số lượng đơn nộp vay mua nhà tăng 2,2%
  7. Tổng số nhà đang rao bán trong tháng 7 giảm 31%, số ngày trên thị trường (giảm) 3 ngày, giá nhà trung bình tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
  8. Chỉ số phục hồi thị trường nhà ở là 97,8% so với tuần trước.
0

Leave a Reply