Ms. Anh Pham

Foreign real estate investment is the current trend because of its safety, stability and high profit potential. For Vietnamese families planning to live abroad or for their children to study abroad, owning a home will be a solid foundation to help create and improve the quality of life in a new country. In addition, real estate trading in developed countries like the US always attracts international investors thanks to transparent legal system, quick procedures with many supporting policies.
Ms Anh Pham, with over 10 years of experience in the California real estate market, will assist clients throughout, making it easy, convenient and effective to buy, manage and exploit real estate abroad. . Mr. Pham considers work efficiency, customer satisfaction is a measure of success.

Đầu tư bất động sản nước ngoài đang là xu hướng hiện nay bởi sự an toàn, ổn định và tiềm năng sinh lời cao. Với những gia đình Việt dự định sinh sống tại nước ngoài hay cho con cái du học, việc sở hữu một ngôi nhà sẽ là nền tảng vững chắc giúp tạo lập và nâng cao chất lượng cuộc sống tại một đất nước mới. Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản tại các nước phát triển như Mỹ luôn thu hút các nhà đầu tư quốc tế nhờ hệ thống pháp lý minh bạch, thủ tục nhanh chóng với nhiều chính sách hỗ trợ.

Ms Anh Phạm với hơn 10 năm kinh nghiệm trong thị trường bất động sản California sẻ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt, giúp việc mua bán, quản lý và khai thác bất động sản ở nước ngoài trở nên dễ dàng, thuận lợi và hiệu quả. Anh Phạm quan niệm hiệu quả công việc, sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo của thành công.

0